Датум:
јануари 5, 2024
2024-01-05T00:00:00+00:00
2024-01-06T00:00:00+00:00

Носител: ООЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ и ООУ „Св.Наум Охридски“ и Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија