Датум:
мај 24, 2023
2023-05-24T00:00:00+02:00
2023-05-25T00:00:00+02:00

Носител: Образовни институции; СОСУ “Св. Кирил и Методиј” во соработка со  Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања награди и признанија.