Датум:
мај 24, 2020
2020-05-24T00:00:00+02:00
2020-05-25T00:00:00+02:00

Носител: Образовни институции, СОСУ “Св. Кирил и Методиј” во соработка со Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања награди и признанија.