Датум:
август 9, 2024
2024-08-09T00:00:00+02:00
2024-08-10T00:00:00+02:00

Носител: Институции, невладини организации и др. во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.