Датум:
декември 5, 2020 – декември 8, 2020
2020-12-05T00:00:00+01:00
2020-12-09T00:00:00+01:00
СВЕТИ КЛИМЕНТ OХРИДСКИ – ПАТРОН НА  ОХРИД

 

 


Носител: ОСУ и ОУ Свети Климент Охридски,НУ Центар за култура, НУ Градска библиотека, НУ Завод и Музеј, Детска градинка во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.