Датум:
декември 8, 2022
2022-12-08T00:00:00+01:00
2022-12-09T00:00:00+01:00
СВЕТИ КЛИМЕНТ OХРИДСКИ – ПАТРОН НА  ОХРИД

ПРОГРАМА…

 

 

Носител: ОСУ и ОOУ Свети Климент Охридски, НУ Центар за култура, НУ Градска библиотека, НУ Завод и Музеј, Детска градинка во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.