Датум:
април 7, 2020
2020-04-07T00:00:00+02:00
2020-04-08T00:00:00+02:00

Носител: Локалната  самоуправа, здравствени и образовни институции, „Црвен крст“ и др. во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.