Датум:
август 9, 2019 – август 10, 2019
2019-08-09T00:00:00+02:00
2019-08-11T00:00:00+02:00
Локација:
ПЛОШТАД „КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА“

Фестивалот “Вино и сирење 2019”- Овој фестивал нуди одлична можност за локалните производители на вино и сирење да ги презентираат своите производи на пазарот. Во основа овој фестивал претставува своевиден мини саем на кој се презентираат виното и сирењето како дел од традиционалната македонска гастрономија, а заради неговата корисност се очекува да прерасне во значаен туристички настан во Охрид. Ваквиот тип на претстваување е одлична можност за презентација на новите техники на маркетинг и продажба, поттикнување на партнерски врски и воведување дополнителни стимулативни мерки.