Датум:
април 15, 2020
2020-04-15T00:00:00+02:00
2020-04-16T00:00:00+02:00

Носител: Општина Охирд; Друштво на писатели на РМ;ОпштинаДебрца;културни и образовни институции