Датум:
јануари 12, 2020
2020-01-12T00:00:00+01:00
2020-01-13T00:00:00+01:00

Носител: Сојуз на борци, Комисија за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија.