Датум:
октомври 2, 2020
2020-10-02T00:00:00+02:00
2020-10-03T00:00:00+02:00

Носител: Општина Охрид; НУ Завод и музеј –Охрид,основни и средни училишта во соработка со Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања награди и признанија.