Датум:
јануари 30, 2020
2020-01-30T00:00:00+01:00
2020-01-31T00:00:00+01:00

Носител: Завод и музеј, МПЦ и други релевантни културни институции во соработка со Комисијата за одбележувањe празници и манифестации и доделувања награди и признанија.