Датум:
јануари 14, 2020
2020-01-14T00:00:00+01:00
2020-01-15T00:00:00+01:00

Носител:   Месна  заедница с.Куратица во соработка со Комисијата