Датум:
јануари 14, 2023
2023-01-14T00:00:00+01:00
2023-01-15T00:00:00+01:00

Носител:  Месна  заедница с.Куратица во соработка со Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања награди и признанија.