Датум:
јануари 14, 2019
2019-01-14T00:00:00+01:00
2019-01-15T00:00:00+01:00

Носител:   Месна  заедница с.Куратица во соработка со Комисијата