Датум:
јуни 13, 2024
2024-06-13T00:00:00+02:00
2024-06-14T00:00:00+02:00
ЈУБИЛЕЈ: 100 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА ВАНГЕЛ НАУМОСКИ

 

Носител: Друштво на ликовни уметници и Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделувања  награди и признанија.