Датум:
август 13, 2021
2021-08-13T00:00:00+02:00
2021-08-14T00:00:00+02:00

Носител: ЕЛС Охрид, МЗ Велгошти, НУ Библиотека” Григор Прличев”, ОУ “Живко Чинго”, Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања награди и признанија.