Датум:
август 13, 2019
2019-08-13T00:00:00+02:00
2019-08-14T00:00:00+02:00

Носител: Министерство за култура на РМ, ЕЛС Охрид, МЗ Велгошти, градска библиотекаГригор Прличев, ОУ Живко Чинго, Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања  награди и признанија