Датум:
јули 21, 2023
2023-07-21T00:00:00+02:00
2023-07-22T00:00:00+02:00
ГОДИШНИНА ОД СМРТТА НА КЛИМЕ САДИЛО

 

Носител: Друштво на ликовни уметници и Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделувања  награди и признанија.