Датум:
август 15, 2020
2020-08-15T00:00:00+02:00
2020-08-16T00:00:00+02:00

Носител: Здружение на новинари на Република Македонија, Комисија за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија.