Датум:
август 15, 2024
2024-08-15T00:00:00+02:00
2024-08-16T00:00:00+02:00

 

Носител: Здружение на новинари на Република Македонија, Комисија за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија.