Датум:
април 7, 2023
2023-04-07T00:00:00+02:00
2023-04-08T00:00:00+02:00

Носител: ОМУ „Методиј Патаче“ во соработка со Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија.