Датум:
декември 23, 2024
2024-12-23T00:00:00+01:00
2024-12-24T00:00:00+01:00
ЈУБИЛЕЈ: 100 ГОДИНИ ОД СМРТТА НА ПЕТАР ЧАУЛЕВ

 

Носител: Завод и музеј – Охрид; Државен историски архив – п.е Охрид во соработка со Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања награди и признанија