Датум:
април 24, 2020
2020-04-24T00:00:00+02:00
2020-04-25T00:00:00+02:00

Носител: ОУ Христо Узунов во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања  награди и признанија.