Датум:
октомври 6, 2022
2022-10-06T00:00:00+02:00
2022-10-07T00:00:00+02:00

Носител: Комисија за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија.