Датум:
октомври 6, 2023
2023-10-06T00:00:00+02:00
2023-10-07T00:00:00+02:00

Носител: Комисија за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија.