Датум:
јули 6, 2023
2023-07-06T00:00:00+02:00
2023-07-07T00:00:00+02:00

Носител:  Месна заедница Велгошти и  Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања  награди и признанија.