Датум:
јуни 5, 2020
2020-06-05T00:00:00+02:00
2020-06-06T00:00:00+02:00

Носител: Еколошки друштва,  во соработка со  локалната   самоуправа, ЈП Охридски комуналец