Датум:
август 13, 2020
2020-08-13T00:00:00+02:00
2020-08-14T00:00:00+02:00
Локација:
Велгошти
Атар на црква “Св. Петка” - Велгошти

Носител: Министерство за култура на РМ, ЕЛС Охрид, МЗ Велгошти, градска библиотекаГригор Прличев, ОУ Живко Чинго, Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања  награди и признанија