Датум:
август 23, 2021 – август 27, 2021
2021-08-23T00:00:00+02:00
2021-08-28T00:00:00+02:00

Носител:  Охридски хор во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања  награди и признанија.