Датум:
август 25, 2022 – август 29, 2022
2022-08-25T00:00:00+02:00
2022-08-30T00:00:00+02:00

 

Носител:  Охридски хор во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања  награди и признанија.