Датум:
август 23, 2024 – август 27, 2024
2024-08-23T00:00:00+02:00
2024-08-28T00:00:00+02:00

 

Носител:  Охридски хор во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања  награди и признанија.