Датум:
август 23, 2019 – август 27, 2019
2019-08-23T00:00:00+02:00
2019-08-28T00:00:00+02:00

Носител:  Охридски хор во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања  награди и признанија.