Датум:
август 25, 2024
2024-08-25T00:00:00+02:00
2024-08-26T00:00:00+02:00

Носител: Охридски трубадурии- Охрид фест, Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања  награди и признанија.