Датум:
мај 10, 2021
2021-05-10T00:00:00+02:00
2021-05-11T00:00:00+02:00

Носител:  ООУ „Ванчо  Николески“ во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.