Датум:
декември 21, 2024
2024-12-21T00:00:00+01:00
2024-12-22T00:00:00+01:00

Носител:  ООУ „Кочо Рацин“ во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања  награди и признанија.