Датум:
април 24, 2021
2021-04-24T00:00:00+02:00
2021-04-25T00:00:00+02:00

Носител: ООУ „Христо Узунов“ во соработка со Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.