Датум:
октомври 18, 2022
2022-10-18T00:00:00+02:00
2022-10-19T00:00:00+02:00

Носител:  ОУТУ „Ванчо Питошески“ во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.