Датум:
март 20, 2019
2019-03-20T00:00:00+01:00
2019-03-21T00:00:00+01:00

Носител: ОУ „Живко Чинго“  во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања  награди и признанија.