Датум:
февруари 6, 2024
2024-02-06T00:00:00+01:00
2024-02-07T00:00:00+01:00

Носител: НУ “Центар за култура”; НУ Градска библиотека “Григор Прличев”; ООУ “Григор Прличев”; Завод и  музеј – Охрид и Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања награди и признанија