Датум:
февруари 6, 2020
2020-02-06T00:00:00+01:00
2020-02-07T00:00:00+01:00

Носител:  НУ  Центар за  култура, НУ Градска библиотека, ОУ Григор Прличев соорганизатор со Локалната самоуправа, Завод и  музеј Охрид,  во  соработка со Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија