Датум:
јануари 27, 2020
2020-01-27T00:00:00+01:00
2020-01-28T00:00:00+01:00

Носител: Српската заедница   во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања  награди и признанија