Датум:
септември 19, 2020
2020-09-19T00:00:00+02:00
2020-09-20T00:00:00+02:00

Носител: Библиотека “Григор Прличев”,Комисија за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија