Датум:
август 17, 2023 – август 19, 2023
2023-08-17T00:00:00+02:00
2023-08-20T00:00:00+02:00
ЈУБИЛЕЈ:  35  ГОДИНИ  ОД ПОЕТСКАТА МАНИФЕСТАЦИЈА „ПОЕТСКА  НОЌ ВО  ВЕЛЕСТОВО“

Носител: Здружение Поетска ноќ Велестово”, Комисија за одбележување празници и манифестации и доделувања  награди и признанија.