Датум:
март 20, 2023
2023-03-20T00:00:00+01:00
2023-03-21T00:00:00+01:00

Носител: МАНУ, Историски архив П.Е Охрид,  Завод и музеј – Охрид во соработка со Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија