Датум:
декември 23, 2019
2019-12-23T00:00:00+01:00
2019-12-24T00:00:00+01:00

Носител: Завод и музеј – Охрид, Државен историски архив – п.е Охрид во соработка со Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања награди и признанија.