Датум:
март 31, 2024
2024-03-31T00:00:00+01:00
2024-04-01T00:00:00+02:00

Носител: Завод и музеј – Охрид во соработка со Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија.