Датум:
октомври 10, 2020
2020-10-10T00:00:00+02:00
2020-10-11T00:00:00+02:00

Носител: Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања награди и признанија; Завод и музеј –Охрид; МАНУ