Датум:
септември 12, 2024
2024-09-12T00:00:00+02:00
2024-09-13T00:00:00+02:00

Носител: Завод и музеј – Охрид, Државен архив на Република Македонија п.е Охрид, Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања награди и признанија.