Датум:
февруари 27, 2024
2024-02-27T00:00:00+01:00
2024-02-28T00:00:00+01:00
ГОДИШНИНА ОД СМРТТА НА ГЕМИЏИЈАТА МАРКО БОШЊАКОВ

 

Носител: Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија.